Visitors:
 

Δήμος Πετρούπολης
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Φυσιογνωμία

Η Πετρούπολη, ξεκινώντας από κουπόνια εφημερίδας, πόλη πια σήμερα, έχει συνδέσει το όνομά της με τον τόπο στον οποίο είναι κτισμένη, στην πέτρα των παρυφών του Ποικίλου. Σημείο αναφοράς πολιτιστικών γεγονότων, έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο Λεκανοπέδιο από τη μετατροπή του γνωστού λατομικού χώρου στο Θέατρο Πέτρας. Αμφιθεατρικά κτισμένη με τυχαίο βιοκλιματικό προσανατολισμό, στο μεγάλο μέρος της αποτελεί μαζί με τα τμήματα του Χαϊδαρίου τις πιο αναβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αθήνας.

Στα διοικητικά όρια του Δήμου ανήκουν 700 Ηa, από τα οποία η νομοθετημένη έκταση καλύπτει περίπου 190 Ηα. Η νομοθετημένη έκταση ταυτίζεται με τη δομημένη έκταση, ενώ το μεγάλο μέρος της έκτασής της αποτελούν τμήματα των βόρειο-ανατολικών πλαγιών του Ποικίλου. Ετσι η περιαστική ζώνη της Πετρούπολης γίνεται το σημείο αναφοράς για την πόλη.

Σήμερα ο Δήμος Πετρούπολης με βάση την επίσημη απογραφή της Στατιστικής Επετηρίδας για το 1991 εκτιμά πληθυσμό 38.154 κατοίκων, ενώ τα στατιστικά δελτία καταναλωτών ΔΕΗ για το 1989 εκτιμούν 45.142 κατοίκους. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ μπορεί να εκτιμηθεί μια μέση μικτή πυκνότητα 200,8 κατ/Ηα, ενώ μέση καθαρή 401,6 κατ./Ηα.

Στη διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα της Δυτικής Αθήνας, αφού το ποσοστό συμμετοχής είναι από το χαμηλότερο μέσα όχι μόνο σε επίπεδο πρωτεύουσας αλλά και χώρας, ενώ παράλληλα εμφανίζεται με κυρίαρχο δυναμικό τον τριτογενή.

Η Πετρούπολη διαχωρίζεται οικιστικά σε 4 συνοικίες και δέκα γειτονιές. Το κέντρο του Δήμου, που έχει αναπτυχθεί γραμμικά πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα της πόλης, ο οποίος την τέμνει κάθετα, έχοντας φθάσει πολύ κοντά στο μέτρο κορεσμού του, έχει αρχίσει εμφανώς να οδηγείται στους οριζόντιους άξονες και να υπεισέρχεται μέσα στην κυρίαρχη ως χρήση κατοικία.

Η ισχύουσα επιτρεπόμενη κάλυψη κυμαίνεται από 60-70% και ο θεσμοθετημένος Συντελεστής Δόμησης είναι 1,6. Γενικά στην εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου παρουσιάζει προβλήματα. Σήμερα το απόθεμα κάλυψης μέσα στον ιστό είναι σημαντικό και κυμαίνεται στο 30-35% και η υλοποιημένη εκμετάλλευση του Σ.Δ. κυμαίνεται στο 20-25%. Η ποιοτική κατάσταση των κτιρίων κρίνεται από μέτρια έως πολύ καλή.

Ολα τα παραπάνω δείχνουν ότι στην Πετρούπολη βρίσκουμε τον Δήμο Εξαίρεση έναντι των υπολοίπων της Δυτικής Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι η δυναμική των πραγμάτων στην Πετρούπολη έχει τους δικούς της ρυθμούς, τα στοιχεία που αναφέρθηκαν κρύβουν κινδύνους και προβλήματα. Τα σημαντικότερα από αυτά αφορούν την ιδιαίτερα υψηλή σημερινή διαμορφωμένη πυκνότητα σε συνθήκες σοβαρού αποθέματος κάλυψης και δόμησης. Αυτό σημαίνει ότι αν στην Πετρούπολη βρισκόμαστε κοντά στα ποσοστά κορεσμού, τότε θα βρισκόμαστε σε μία πόλη που θα μπορούσε να ισοδυναμεί με τρεις "Κυψέλες".

Αναφορικά με τις χρήσεις γης του Δήμου καταγράφεται το πλαίσιο περιεχομένου της γενικής κατοικίας με τρόπο όμως ως σήμερα που να μην παρουσιάζει μεγάλη ανάμειξη ασυμβίβαστων λειτουργιών. Γενικά εκτός από την κατοικία που καλύπτει το 80% της νομοθετημένης έκτασης, καταγράφονται χρήσεις εμπορίου, βιοτεχνίας, τοπικού επιπέδου διοίκησης και εξυπηρέτησης.

Βασικά Προβλήματα

Γεγονός που υπογραμμίζει την πόλη της Πετρούπολης η μεγάλη περιαστική ζώνη του Ποικίλου που την περιβάλλει αμφιθεατρικά η οργάνωσή της, και η σύνδεσή της με τον οικιστικό ιστό μπορεί να χαρακτηρισθεί το κυρίαρχο πρόβλημα και παράλληλα στόχο για το Δήμο. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να αντισταθμιστούν προβλήματα, όπως:

 • ελλείψεις κοινωνικού εξοπλισμού συνολικά
 • δυνατότητες για κάλυψη αναγκών πόλης.
  Ταυτότητα Δήμου Πετρούπολης
  Συνολική έκταση 700 Ηα
  Νομοθετική έκταση 191 Ηα
  Πληθυσμός 1971 (ΕΣΥΕ) 18.631
  Πληθυσμός 1981 (ΕΣΥΕ) 27.902
  Πληθυσμός 1989 (ΔΕΗ) 45.142
  Πληθυσμός 1991 (ΕΣΥΕ) 38.154
  Χιλιομετρική απόσταση από το Κέντρο 10 χλμ.
  Σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού '81 9.034
  Κεντρικές Λειτουργίες Τοπικού, περιοδικά υπερτοπικού επίπεδου
  Πόλοι έλξης - Κέντρα επιρροής Κέντρο Αθήνας, Περιστέρι - Αιγάλεω
  Κυκλοφοριακή κάλυψη (Κ-Δ) Λ. Λιοσίων
  Συγκοινωνιακή εξάρτηση Αστικές συγκοινωνίες - Κέντρο Αθήνας

                Copyright © 2003-2010 by [Ioannis Danias]. All rights reserved. Revised: 04 Οκτ 2010 20:01:23 +0200 .